20 Ιαν 2013

Χρειάζεται εξετάσεις η αγορά φυτοπροστατευτικών.


Υποχρεωτικό από το 2015 το πιστοποιητικό για την αγορά επαγγελματικής χρήσης προϊόντων.

Ο Σταύρος Ζαννόπουλος, πρόεδρος του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που διοργάνωσε την ημερίδα για το νόμο 4036 για τα γεωργικά φυτοπροστατευτικά.
Το Agronews βρέθηκε στην ημερίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 με θέμα: «Νόμος 4036/12 για τα Γεωργικά Φάρμακα: Παρουσίαση - Αξιολόγηση - Προοπτικές» στην οποία αναφέρθηκε ότι από 26-11-2015 οι κάτοχοι πιστοποιητικού κατάρτισης θα είναι οι μόνοι που θα μπορούν να προμηθεύονται επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φυτοπροστατευτικών.Για την κτίση του πιστοποιητικού θα διεξάγονται εξετάσεις (οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά) από φορείς του ΥΠΑΑΤ, το οποίο θα είναι αρμόδιο και για την έκδοση του με πενταετή ισχύ και την καταχώρηση τους στο σχετικό μητρώο.Με δράσεις κατάρτισης για όλους τους εμπλεκόμενους, από το έμπορο γεωργικών φαρμάκων, μέχρι το σύμβουλο και τον επαγγελματία χρήστη, επιδιώκει να ενημερώσει το ΥπΑΑΤ το επιστημονικό δυναμικό του χώρου για τα τελευταία δεδομένα και την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα των φυτοπροστατευτικών.

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας πραγματοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος λέγοντας ότι «Η διαχείρηση των γεωργικών φυτοφαρμάκων είναι μια κρίσιμη παράμετρος της οποίας η βαρύτητα επιδρά πολυδιάστατα στο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής για αυτό αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΠΑΤ η ολοκλήρωση του νόμου 4036/2012.Οφείλουμε να προωθήσουμε τις αναγκαίες βελτιώσεις ώστε να εξασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας της δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας ».

Ο κ. Σταύρος Ζαννόπουλος, πρόεδρος του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που διοργάνωσε την ημερίδα, ανέφερε τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και τις προοπτικές στο χώρο της εμπορίας και της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και πρότεινε την απλοποίηση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη οργάνωση της εκμετάλλευσης. Τόνισε δε ότι δε θα πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας γεωπόνου – συμβούλου και εξέφρασε την διαφωνία του για την ύπαρξη συμβούλων χωρίς πτυχίο γεωτεχνικού.
Στην ημερίδα παρόντες ήταν και ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος, ο πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπύρος Μάμαλης, ο πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ- Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς κ. Σταύρος Ζαννόπουλος καθώς και ερευνητές από Ινστιτούτα αλλά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της φυτοπροστασίας.

Στην ημερίδα παρόντες ήταν και ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος, ο πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπύρος Μάμαλης καθώς και ερευνητές από Ινστιτούτα αλλά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της φυτοπροστασίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου:

«Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς να κηρύξω την έναρξη αυτής της ημερίδας για τα Γεωργικά Φάρμακα. Θέλω να σας συγχαρώ  για την πρωτοβουλία σας καθώς συμβάλλει στην ανάδειξη ενός μείζονος ζητήματος της πρωτογενούς παραγωγής.

Όπως γνωρίζετε,  η διαχείριση των γεωργικών φαρμάκων, είναι μία κρίσιμη παράμετρος της οποίας η βαρύτητα επιδρά πολυδιάστατα στο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής.

Η μεγάλη οικονομική σημασία που έχει η ορθολογική τους χρήση, η κοινωνική σημασία που έχει η παραγωγή ασφαλών τροφίμων για τους καταναλωτές και η ανάγκη για σεβασμό του περιβάλλοντος, καθιστούν προτεραιότητα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την ολοκλήρωση του νέου νομικού πλαισίου, όπως αυτό οριοθετείται από τις διατάξεις του Ν. 4036/12.

Η σημερινή κατάσταση στη χώρα μας αναφορικά με τα γεωργικά φάρμακα δεν ανταποκρίνεται ούτε στις απαιτήσεις του νόμου ούτε στις απαιτήσεις των πολιτών. Οφείλουμε να προωθήσουμε τις αναγκαίες βελτιώσεις ώστε να εξασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας της δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι υφιστάμενοι κίνδυνοι από τις επιπτώσεις της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αντιθέτως, χρέος μας είναι να τις εξαλείψουμε ώστε να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές έναν κόσμο καλύτερο.

Η αποτίμηση της πραγματικότητας στο χώρο της φυτοπροστασίας δεν είναι θετική παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των ανθρώπων του χώρου και των υπηρεσιών.

Παρουσιάζονται υστερήσεις σε όλα τα στάδια, από την παρασκευή και τη διακίνηση έως τη χρήση και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων. Δυστυχώς, υπάρχουν φαινόμενα διακίνησης και χρήσης παρανόμων φαρμάκων, εσφαλμένης χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών, ενώ ανιχνεύονται ακόμη και υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα.

Αποτέλεσμα αυτών των φαινομένων είναι αφενός οι απειλές κατά της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου οι οικονομικές ζημίες στην πρωτογενή μας παραγωγή, ειδικά από άποψη εξωστρέφειας, καθώς καθιστούν αδύνατη την εξαγωγή αγροτικών μας προϊόντων.

Δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε με σταυρωμένα χέρια όταν υπάρχει έστω και η παραμικρή υπόνοια απειλής κατά της δημόσιας υγείας.

Η ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας δεν αποτελεί απλώς μία από τις πολλές παραμέτρους για μία επιτυχημένη και ποιοτική γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή αλλά την κορυφαία υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, από τον παραγωγό και τις εταιρίες γεωργικών φαρμάκων έως τις ελεγκτικές υπηρεσίες και το ίδιο το Υπουργείο.

Οφείλουμε όλοι μας, έκαστος στον τομέα δράσης και ευθύνης του, τηρώντας απαρέγκλιτα τους νόμους, να κάνουμε ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και να μην θυσιάζουμε την ποιότητα στο βωμό του εύκολου κέρδους.

Στόχος μας πρέπει να είναι η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Και η ποιότητα εξαρτάται και από την ορθολογική χρήση των  φυτοφαρμάκων.

Δε πρέπει να χάνουμε το μέτρο γιατί θα χάσουμε το στοίχημα της αγροτικής ανάπτυξης. Κανείς δεν αμφισβητεί πως τα γεωργικά φάρμακα αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη διασφάλιση της σοδειάς, όταν υφίστανται κίνδυνοι μη αντιμετωπίσιμοι διαφορετικά. Αλλά ας μην παρασυρθούμε και σε υπερβολές του τύπου "πονάει δόντι, κόψει κεφάλι".

Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να είναι το τελευταίο καταφύγιο του αγρότη και μόνο όταν το απαιτούν οι περιστάσεις και πάντα υπό την καθοδήγηση επιστημόνων.

Ας μην ενεργούμε κοντόφθαλμα και εγωιστικά, γιατί ένα ανορθολογικά εφαρμοσμένο γεωργικό φάρμακο μπορεί να είναι η λύση για τη φετινή σοδειά ενός αγρότη, αλλά η απαρχή των προβλημάτων για ένα γείτονα παραγωγό ή ακόμη και για τον ίδιο στην επόμενη σοδειά.

Κυρίες και κύριοι,

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως για τα φυτοφάρμακα  η ορθή χρήση είναι μονόδρομος. Κάθε άλλη οδός, όχι απλώς είναι κλειστή αλλά οδηγεί σε ευθεία σύγκρουση με την Πολιτεία. Δε διστάζουμε να επιβάλουμε τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις, αλλά το ζητούμενο είναι να προλαμβάνουμε καταστάσεις  και όχι να επιληφθούμε κατόπιν εορτής.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιβάλλεται να υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ο οποίος θα προάγει την καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Δεδομένης της πολυσχιδούς επίδρασης των γεωργικών φαρμάκων στην αγροδιατροφική αλυσίδα, καλούμαστε όλοι να συμπράξουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα: Από την επιστημονική κοινότητα και τους υπεύθυνους επιστήμονες καταστημάτων που βρίσκονται δίπλα στον παραγωγό, στο χωράφι, τις εταιρείες γεωργικών φαρμάκων, τις δημόσιες υπηρεσίες που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον μέχρι και τους παραγωγούς, οι οποίοι εργάζονται σκληρά για μια παραγωγή υψηλής ποιότητας, όλοι έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε.

Η αρχή έγινε με το νόμο, ο οποίος βάζει τα θεμέλια και δείχνει την κατεύθυνση που προωθείται και από την κοινοτική νομοθεσία. Ο νόμος ωστόσο είναι κομμάτι μιας ολόκληρης στρατηγικής που ολοκληρώνεται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και μια σειρά εφαρμοστικών διατάξεων.

Την εθνική αυτή στρατηγική καλούμαστε -έστω και με καθυστέρηση, σε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας- να ολοκληρώσουμε και στη συνέχεια να υπηρετήσουμε όλοι όσοι μετέχουμε στην προσπάθεια για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας μας:

•             πολιτική ηγεσία του Υπουργείου,

•             υπηρεσιακοί παράγοντες όλων των αρμοδίων Διευθύνσεων,

•             γεωπόνοι-ερευνητές και τριτοβάθμια εκπαιδευτική κοινότητα,

•             Γεωτεχνικό Επιμελητήριο,

•             εταιρείες χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων,

•             καταστήματα αγροεφοδίων,

•             αλλά και ο αγροτικός κόσμος.

Το νομικό πλαίσιο επιχειρεί να οργανώσει όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο της φυτοπροστασίας με τη δημιουργία μητρώων και καταλόγων. Παράλληλα εντατικοποιεί τους ελέγχους κατά τη διάρκεια όλης της διαδρομής του γεωργικού φαρμάκου, από τη συσκευασία του, το χώρο στον οποίο αποθηκεύεται, έως το ψεκαστικό μηχάνημα, το τρόφιμο και το περιβάλλον.

Με δράσεις κατάρτισης όλων, από το διανομέα των γεωργικών φαρμάκων, μέχρι το σύμβουλο και τον επαγγελματία χρήστη, επιδιώκει να ενημερώσει το επιστημονικό δυναμικό του χώρου για τα τελευταία δεδομένα και την ισχύουσα νομοθεσία και ταυτόχρονα να παράσχει, μαζικά όσο ποτέ άλλοτε, στον αγροτικό κόσμο το κυριότερο εφόδιο για την επιτυχή αξιοποίηση της εκμετάλλευσης: συστηματοποιημένη και επικαιροποιημένη γνώση.

Όμως, η γνώση αποτελεί εφόδιο και του καταναλωτή. Γι' αυτό το σκοπό προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Θεσπίζονται μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και κυρίως των υδάτινων πόρων, οι οποίοι δέχονται σημαντική επιβάρυνση από γεωργικά φάρμακα στις αγροτικές περιοχές, αλλά και ειδικών περιοχών που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.

Τέλος προωθείται η εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και διαμέσου αυτής η ένταξη στο αντίστοιχο μέτρο του ΥΠΑΑΤ με στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και τη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος.

Η δυσχερής θέση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ο αγροτικός τομέας να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης.

Με κάθε τρόπο θα πρέπει να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και να τα προωθήσουμε στις μεγάλες καταναλωτικές αγορές. Να βελτιώσουμε την ποιότητα, την παραγωγή, την προβολή και τη διάθεση των ελληνικών  προϊόντων.

Αποτελεί λοιπόν εθνικό καθήκον για όλους όσοι υπηρετούμε την Ελληνική Γεωργία, να προσπαθήσουμε για το καλύτερο και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με αυτές τις σκέψεις κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της ημερίδας και εύχομαι να έχετε μια παραγωγική συνάντηση, να ανταλλάξετε ιδέες και απόψεις ενόψει των νέων προκλήσεων και να καταθέσετε προτάσεις με γνώμονα τις εθνικές μας προτεραιότητες, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα.

Σας ευχαριστώ».

Παπαλαζάρου Κική

Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου