Σελίδες

15 Απρ 2013

Κληρώνει για τα άτοκα δάνεια των οινοποιητικών επιχειρήσεων.


Συνάντηση της Επιτροπής που συστήθηκε στη σύσκεψη (28/3/2013) που πραγματοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ, πραγματοποιείται σήμερα με ανώτατα στελέχη της τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να συμφωνηθεί το πλαίσιο ρύθμισης των άτοκων δανείων, που ελήφθησαν από τα οινοποιεία, για την παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής 2009/10.
Στόχος της επιτροπής είναι να παρατεθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες λήψης των δανείων της περιόδου εκείνης αλλά και η οικονομική πορεία και οι συνθήκες που επικράτησαν μέχρι
σήμερα.

Ακολουθεί το βραχύ ιστορικό:


Η αναμονή μεγάλης συγκομιδής, η ύπαρξη υψηλών αποθεμάτων με ταυτόχρονη την απουσία αποθηκευτικών χώρων, η επιδεικνυόμενη «αδιαφορία» του εμπορίου ν΄απορροφήσει την σταφυλική παραγωγή προκειμένου να αγοραστεί σε χαμηλές τιμές και η προοπτική να συγκεντρώσουν οι συνεταιρισμοί ποσότητες που θα ήταν αδύνατον μα ρευστοποιήσουν στην αγορά, ήταν τα χαρακτηριστικά της αγοράς προ του τρυγητού της περιόδου 2009/10.
Η καταβολή  χαμηλών τιμών στους αμπελουργούς τα προηγούμενα χρόνια ήδη είχε διαμορφώσει κλίμα εγκατάλειψης της καλλιέργειας και σε πολλές περιοχές οι αμπελουργοί δεν προέβησαν σε τρύγο, ενώ ταυτόχρονα από το 2005 έως το 2008 διενεργήθηκαν τρείς αποστάξεις οίνων 1.500.000 hl για την παραγωγή αλκοόλης, ώστε να αποσυμφορηθεί η ελληνική αγορά και να συγκρατηθεί η κατάρρευση των τιμών, ενέργεια η οποία κρίνεται μόνο έν μέρει αποτελεσματική.
Η προοπτική της συνεχιζόμενης μείωσης των τιμών αποτέλεσε την περίοδο 2009/10 σοβαρό ενδεχόμενο με ασύλληπτες συνέπειες  και για τον παραγωγικό πληθυσμό και τους συνεταιρισμούς. Για το λόγο αυτό η ΚΕΟΣΟΕ ζήτησε από τον τότε  υπουργό Α.Α.Τρ την παρέμβασή του, για την έγκριση ατόκων δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να αποφευχθούν μακροπρόθεσμες συνέπειες στον τομέα της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.
Πράγματι το  ΥΑΑΤ σε συμφωνία με το Υπ. Οικονομικών, αποφάσισαν και χορήγησαν άτοκα δάνεια στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, θέτοντας προϋπόθεση καταβολής ελάχιστης τιμής 0,17 €/kg σταφυλιού, προκειμένου μια οινοποιητική  επιχείρηση να καταστεί δικαιούχος άτοκου δανεισμού, προϋπόθεση που εκπληρώθηκε κυρίως από τους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς.  Να τονισθεί ότι τα δάνεια χορηγήθηκαν στις οινοποιητικές  επιχειρήσεις αλλά τα ποσά κατατέθηκαν απευθείας στους λογαριασμούς των αμπελουργών.
Στις επόμενες αμπελουργικές περιόδους 2010/11 και 2011/12, η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης επέφερε τη μείωση των πωλήσεων οίνων κυρίως στα σημεία  εστίασης, και μετατόπισε την κατανάλωση σε οικιακή βάση  με προϊόντα χαμηλότερης τιμής.  Παράλληλα   η ανάγκη  εκ νέου εισκόμισης της σταφυλικής παραγωγής, δημιούργησε, στενότητα έως ασφυξία ρευστότητας στις επιχειρήσεις, συνεπικουρούμενη και από την  αδυναμία χρηματοδότησής τους μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού.
Για τους λόγους αυτούς η ΚΕΟΣΟΕ  ζήτησε για λογαριασμό των  μελών της,  την παράταση  αποπληρωμής των δόσεων που έληγαν το 2010 και το 2011 με αποτέλεσμα η πληρωμή της α΄δόσης των άτοκων δανείων (σε σύνολο τριών δόσεων) να μεταφερθεί την 31.12.2012 .
Οι συνθήκες της αγοράς το 2012 επιδεινώθηκαν εκ νέου και κατάστησαν αδύνατη την καταβολή της δόσης που έληξε στις 31.1.2012, με αποτέλεσμα πρόσφατα και πάλι η ΚΕΟΣΟΕ να ζητήσει αναστολή καταβολής της, με ταυτόχρονο αίτημα  χορήγησης δυνατότητας μετατροπής των δανείων σε μακροπρόθεσμα, ώστε να καταστεί δυνατόν να εξυπηρετηθούν.

Τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα είναι:


Η δημιουργία ενός πλαισίου  εντός του οποίου  θα προβλέπεται  η ανώτατη  διάρκεια μιας μακροπρόθεσμης ρύθμισης,
το ύψος του επιτοκίου το οποίο θεωρούμε ότι επιβάλλεται να είναι χαμηλό, ώστε να είναι δυνατή αποπληρωμή των δανείων, καθώς επίσης  και
η πρόβλεψη είτε περιόδου χάριτος είτε περιόδου αποπληρωμής μόνο τόκων

Τα θέματα παροχής εγγυήσεων από ένα έκαστο των οινοποιητικών συνεταιρισμών θα αποτελέσουν  θέμα επιμέρους συμφωνιών, με την Τράπεζά σας.


Πηγή: www.keosoe.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου